H&M HOME BERGVIK KÖPCENTER

H&M Home Bergvik Köpcenter, Karlstad

PROJEKT BESKRIVNING

Ny lokal ca 3,000m2. Entreprenaden omfattar rivning av befintliga el-teleanlaggningar. Samt komplett nyinstallation i lager och personaldel, inklusive ny elcentral enligt H&Ms specifikation for ombyggnad av butik.

OMFATTNING AV ARBETE

PROJEKT DETALJER

BYGGENTREPRENÖR: KARLSTADS BYGGTJÄNST AB


PROJEKT: H&M HOME BERGVIK KÖPCENTER


PLATS: BERGVIK, KARLSTAD

  • Kanalisationssystem
  • Allmän kraft och centraler för nya installationer
  • Allmän belysning och närvarodetektering
  • Motordriftsystem
  • El i styr
  • Brandlarm
  • Fiber till överlämningspunkter