OM OSS

DEL AV ELKEDJAN

 

Rydahls Elektriska AB:s affärsidé är att utföra elinstallationer inom entreprenad och servicebranschen för industri, handelsföretag, offentlig och privat sektor för den värmländska marknaden med omnejd och utveckla och marknadsföra fungerande, funktionella och optimala installationer med en marknadsanpassad prissättning. Rydahls Elektriska AB:s vision är att leverera en totallösning för kunden inom el- och tele. Vi installerar allt inom el, tele och data.


Vi är en del av Elkedjan som tillsammans har fler än 1600 elektriker på 190 orter. Genom Elkedjan kan vi gemensamt förhandla om bättre inköpspriser, få möjlighet till riksavtal och vi blir ständigt uppdaterade med ny teknik och smarta lösningar inom el och energi.

 

VÅR AMBITION

 

I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.


På Rydahls Elektriska AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en Företagspolicy


Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.


Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda Rydahls El. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder.

 

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK OCH HÅLL DIG UPPDATERAD